كلو بالحب

Ons team

VZW daryacu

Hier is een link om de statuten van de vzw daryacu te raadplegen.

Onze missie

daryacu streeft vier doelen na:

  • Solidaire huisvesting

daryacu biedt betaalbare woonplekken aan waarbij de huur en kosten gedeeld worden naargelang ieders mogelijkheden. Op die manier zorgen we ervoor dat mensen zonder inkomen en/of in precaire leefomstandigheden de mogelijkheid krijgen om een veilig onderkomen te vinden.

  • Solidaire opvang

daryacu opent de deuren ook voor mensen zonder papieren, migranten en andere kwetsbare groepen die een tijdelijk onderkomen zoeken in afwachting van een meer permanente oplossing voor hun situatie.

  • Uitwisseling en delen

Door de sociale banden in het huis te ondersteunen en op een collectieve manier te leven geven we een nieuwe betekenis aan woorden als solidariteit, delen, gemeenschapsleven, en zorg voor de ander. Deze waarden liggen dan ook aan de basis van alle activiteiten die we organiseren en de kamers die te beschikking worden gesteld.

  • Steun aan de zwaksten onder ons

We steunen de kwetsbaarsten in onze maatschappij die vaak vergeten worden door een omkadering te voorzien waarbinnen ze informatie en middelen kunnen krijgen om hun situatie te verbeteren. Zo openen we een dagcentrum voor mensen zonder papieren, verzorgen we huiswerkbegeleiding van kinderen uit de buurt, doen we sociale permanentie, enzovoort. Dit gebeurt allemaal naargelang de noden die we vaststellen in de buurt.

En dit allemaal op een veilige plek zonder discriminatie of oordeel. Op die manier zorgen we ervoor dat verschillende mensen op een waardige manier gebruik kunnen maken van de ruimte. Het geeft ook de mogelijkheid aan verschillende gemeenschappen om samen te komen. Zo zorgen we samen voor aarding en stabiliteit.

Waarom ons steunen?

” Omdat dit de mogelijkheid geeft aan migranten of andere mensen in precaire leefomstandigheden een permanent onderkomen te vinden waar ze tot rust komen zodat ze vervolgens op zoek kunnen naar een oplossing op langere termijn. Iedereen verdient veilige, waardige en zekere huisvesting. Help jij ons hier mee voor zorgen? “

” Omdat je daarbij een open, solidaire en gastvrije plek ondersteunt die probeert de kwetsbaren onder ons te ondersteunen. “

” Omdat je op die manier mensen zonder papieren de kans geeft om in het dagcentrum even tot rust te komen, informatie in te winnen over hun rechten, een warme koffie te drinken, internet te gebruiken om hun geliefden te contacteren, enzovoort. “