Obligaties

Wat is een obligatie?

Vanuit een financieel standpunt  kan een vzw bepaalde obligaties geven aan ieder natuurlijk- of rechtspersoon.

Deze obligaties zijn vergelijkbaar met met een lening die iedereen aan kan gaan met de vzw. Na een op vooraf gedefinieerd termijn krijgt u uw geld terugbetaald tegen een bepaalde rente die door de obligatie wordt bepaald.

De obligaties aangeboden door daryacu

Bij de start van het project en om fondsen te verwerven voor de aankoop van het huis en projecten van de vereniging, heeft de vzw daryacu obligaties uitgegeven. Het aanbod was geldig tot 31 december 2020.

Het is momenteel niet meer mogelijk om obligaties te kopen.

daryacu bood twee soorten obligaties aan:

OBLIGATIES over 5 jaar

Per schijf van 5000 euro

Aan een vaste rentevoet  van 0.75%

OBLIGATIES over 10 jaar

Per schijf van 150 euro

Aan een vaste rentevoet van 1.00%

*Het gaat om interesten met een brutotarief van 0.75% en 1.00%, hier wordt nog 30% onroerende voorheffing van afgetrokken

Hoe beheren wij uw obligaties?

daryacu heeft het Financité & FairFin label, dat zowel ethisch beleggen als een veilig gegevensbeheer garandeert. Het Financité & FairFin helpt ons ook bij het opvolgen en beheren van obligaties. Om meer te weten te komen over het label, klik hier of bezoek de daryacu-pagina op hun website

Als u een of meer obligaties bezit, dan heeft u een obligatiecertificaat ontvangen. Hier kunt u een informatieformulier (in het Frans, sorry) vinden met alle juridische aspecten behorende bij onze obligaties.

Terugbetaling van uw obligaties

De verplichtingen van de vzw daryacu zijn leningen met een op voorhand bepaalde looptijd en rentevoet. Aan het einde van het termijn krijgt u uw geld terugbetaald en de bijbehorende rente?

Echter, aan het einde van de voorafbepaalde tijd zullen we voorstellen om de obligaties te verlengen. Dit doen we twee keer voor obligaties met een looptijd van 5 jaar (tot maximaal 15 jaar) en één keer voor obligaties met een looptijd van 10 jaar (tot maximaal 20 jaar). In ons financiële plan hopen we op een verlengingspercentage van 50 %.

Uiteraard zou u uw obligaties en/of verschuldigde rente ook kunnen doneren aan daryacu…